Apklausa dėl konsultavimo kokybės

Prašome Jūsų užpildyti pateikiamą anketą. 

Prašytume išreikšti nuomonę, ar Jums suteikta konsultacija

naudinga, padėjo suprasti teisės aktų nuostatas ir jų taikymą

Apie privatumą
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas. Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.